© Alice Ripoll

DANS — ARTISTIEKE INTENTIE La pudeur des icebergs, kristallisatie van een bespiegeling over de fragiele aanwezigheid van het ik voor de andere.

Op de scène ontdekken we geschokte naakte lichamen in een kale ruimte, die de essentiële kwetsbaarheid ondergaan van de menselijke gesteldheid, waar het ‘zijn’ soms onverhoopte overwinningen behaalt op het ‘lijken’. Trio’s worden afgewisseld met duo’s, en de afwezigheid van amoureuze wedijver neutraliseert elke vorm van uitsluiting. Want het gaat niet om veroveringen maar veeleer over het verkennen van alle mogelijkheden en over de ongeziene inspanningen die leven op zich vergt. Met deze uitgepuurde voorstelling graaft Daniel Léveillé weer wat dieper in zijn geliefde onderwerp: de harde confrontatie van het lichaam met het lichaam van de andere, de mysterieuze verhoudingen tussen de lichamen in de ruimte, het traject, het elan en de onvermijdelijke val van de beweging.

UIT DE PERS
Daniel Léveillé gaat geen enkel beeld uit de weg, hoe verontrustend ook, zelfs al dreigt hij er de kijker mee van de wijs te brengen. Het is zonder twijfel de grootste verwezenlijking van zijn werk dat men zich continu vragen stelt over de aard van de blik (fascinering? verlangen? slecht geweten? bezorgdheid?) waarmee men naar het lichaam en de ruimte kijkt.” - Laurent Goumarre voor Danser, Paris

“Er is wel degelijk sprake van schaamte (‘pudeur’), maar ze is beperkt tot de uitdrukking van gevoelens … De zes magnifieke vertolkers stralen van kracht en kwetsbaarheid en Daniel Léveillé maakt nog maar eens flink indruk.” -
Radio-Canada, Montréal

 

contact ART HAPPENS

 

 

“Deze dans tegemoet treden, dat is het gestage werk aanvatten om de gemeenschap van lichamen te ontleden als een gemeenschap die door de taal uiteengevallen is en die teruggevonden wordt in het archaïsche gebaar van het blootgeven en het vertrouwen.” - Spirale magazine, Montréal

“Een avond van raadselachtige en fascinerende zuiverheid”
- Die Presse, Wenen

“... hoe komt het dat zulke herkenbare emoties doorschemeren in het puur fysieke gegeven van La pudeur des icebergs? … Léveillé heeft echt een dans gecreëerd die de buitengewone inspanning overbrengt die nodig is om gewoon te leven.” - The New York Times, New York

“Opgelet, Appolo’s!” - Le Courrier, Genève

“Er is geen meer geslaagde manier om in één uur de religieuze en de wetenschappelijke interpretatie van de oorsprong van het leven te combineren.” - General Anzeiger, Bonn