INSTALLATION/PERFORMANCE — In dit kunstcreatie-proces nodigen Michael en Simone een samenraapsel algemeen aanvaarde, gedomesticeerde vormen van vuiligheid uit om als collectief op een glanzend en reflecterend oppervlak op te treden.

Met stof, haar, vet, bloed, as, pigment en huid wordt een tijdelijke drukkerij in gang gezet die veel aandacht schenkt aan de eigenschappen van materialen, hun verlangens, hun verhoudingen ten opzichte van lichamen, en hoe ze veranderen onder invloed van intimiteit en beweging. Met een knipoog naar - maar ook een zekere oneerbiedigheid ten opzichte van - de kunstgeschiedenis, worden zowel het determinisme als het toeval van vuilverwerking van dichtbij bekeken.

Aantrekking en afstoting werken wederkerig, gaan dieper dan de oppervlakte, en worden beide uitgespeeld in deze smerige schoonmaak/troepfantasie. In een hyper-geconcentreerde omgeving, en bijgestaan door de queer-alchemie van de materialen, presenteren Michael en Simone de aanraking, en het verhaal dat door een surplus van aanraking ontstaat. ‘Vestige’ accentueert het potentieel en de toekomst van onuitwisbare sporen, en vormt zo het antwoord op de zogenaamde vluchtigheid van de performance. 

contact ART HAPPENS

CREDITS

Concept/Performance: Simone Aughterlony & Michael Günzburger

Gecreëerd in de context van DRECK  EIN APPARAT at Ufer Studios Berlin