Moon Saris

Rita Hoofwijk studeerde in 2016 af aan de regie-opleiding van Toneelacademie Maastricht. Hoofwijk werkt vanuit een grote belangstelling voor de ontmoeting tussen publiek en performer en tussen toeschouwers onderling.

In haar werk problematiseert ze de comfortabele positie van toeschouwer in een poging om een moment van stilstand te creëren in de routine van onze dagelijkse handelingen en denkwijzen.

Hoofwijk focust op de beleving en de blik van de kijker, waarbij ze zoekt naar de juiste balans tussen comfortabele anonimiteit en de noodzakelijkheid van een bewuste aanwezigheid tijdens een voorstelling.


Bij het betreden van een performance, is er een onbewuste afspraak waarmee publiek en maker zich engageren om samen iets mee te maken. Die spanning wil Hoofwijk transformeren naar de publieke ruimte; een ideale plek om onze dagelijkse realiteit te bevragen.


Rita Hoofwijk wordt ondersteund door Stichting SoAP, Maastricht