© Ian Douglas

PERFORMANCE — Wat zou er gebeurd zijn als de postmoderne dansers van de Judson Church in New Yorks West Village in het begin van de jaren 60 waren gaan kijken in de ballrooms van Harlem, de bakermat van voguing?

Dat is de vraag die aan grondslag ligt aan Trajal Harrells achtdelige serie Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church. Zijn antwoord is geen historische reconstructie, maar een hedendaagse confrontatie tussen de twee verschillende stijlen die evenwel rond dezelfde tijd en in dezelfde stad ontstonden.

contact ART HAPPENS


Met twee andere dansers schept Harrell een fascinerende dialoog tussen de improviserende, niet-theatrale school van de postmoderne dans en de uitbundige, gestileerde bewegingen van voguing. Een ontmoeting die, 50 jaar na datum, spannende mogelijkheden biedt in deze avondvullende performance.