© Hahn Rowe

PERFORMANCE — «Remaining Strangers» is het laatste werk in een reeks van performances dat reflecteer over de notie van de ‘vreemde’. De verschillende voorstellingen proberen om figuurlijke en levensvatbare strategieën te creëren voor relaties met de ander die vervreemding, vreemdheid en intimiteit in zich dragen, zonder de ander volledig in zich op te nemen en te verteren. In «Remaining Strangers» erkennen we de vreemdheid die inherent verbonden is aan ieder individu, de vreemde die in ieder bestaat en de emancipatorische mogelijkheid om altijd nieuwsgierig te blijven naar de ander. De verbintenis om altijd vreemde te blijven, bevordert duurzame relaties: je kan de ander nooit volledig kennen, onze kennis over de ander is nooit compleet.

Twee performers worden tussen de toeschouwers geplaatst. Via een bron op de grond, met pruiken, schoenen, etc. .., (ver)kleden ze zich en versterken ze de kameleon-achtige kwaliteiten van zichzelf en de inwisselbaarheid van de gastheer/gast-relatie. Zoals de kameleon, hebben we een lichaam waarin verschillende identiteiten en een spectrum aan perspectieven zich schuilhouden. Deze zijn inwisselbaar, afhankelijk van de situatie en onze relatie tot de ander.

Weerspiegeld in onze realiteit van vergevorderde klimaatverandering en afnemende middelen, is er een verarmd terrein waarin een methode van recycling en hergebruik wordt bestendigd. Opnieuw, zoals de kameleon, moeten we en kunnen we ons aan-passen aan de klimaatverandering die ons niet langer toestaan om te leven in de bubbel van kapitalistisch eigenbelang. Iedereen verliest. Dus wat betekent het om zich met z’n allen in deze moeilijke positie te bevinden, onafhankelijk van onze verschillen en ongelijke privileges?

contact ART HAPPENS

De monologen van de performers, die zowel verbale, fysieke als dramaturgische vor-men aannemen, bestaan tegelijk en worden voortdurend uit elkaar gehaald en opnieuw samengesteld door de oproep van de toeschouwers. Door hypothetische situaties voor te stellen die onze sociaal-politieke sfeer reflecteren en die zich voordoen bij de recep-tie van de vreemde, moeten anderen reageren. De mensen moeten meedoen. Het werk bevindt zich in een voortdurende sympoëtische relatie met de toeschouwer en begrijpt dat niets kan ontstaan of vernield kan worden op zichzelf. Het vraagt naar een conti-nue verandering van de aandachtspanne, één dat nieuwe voorstellen toelaat om de plaats in te nemen van wat we ooit zagen als een benoembare en aanwezige identiteit-politiek.
«Remaining Strangers» vraagt hoe we samen kunnen leven en liefhebben in dezelfde wereld, dezelfde inzet onder ogen kunne zien en een om een gebied waar te nemen dat in overleg ontdekt kan worden.

 

CREDITS

Performance & Creatie: Jen Rosenblit, Gary Wilmes
Concept & Regie: Simone Aughterlony
Muziek: Hahn Rowe
Dramaturgisch advies: Saša Božic, Jorge León, Felipe Ribeiro
Set-Designer: Thibault van Craenenbroeck
Kostuumontwerp: Nathalie Pallandre, Thibault van Craenenbroeck
Ontwerp maskers: Nagi Gianni
Lichtontwerp: Joseph Wegmann
Techniek: Marie Prédour
Productie: Sina Kießling
Spreiding: ART HAPPENS

Productie: Verein für allgemeines Wohl
Co-productie: HAU Hebbel am Ufer; Berlin - Arsenic Centre d’art scénique contemporain, Lausanne - Gessnerallee, Zurich
Met de steun van: City of Zurich, Canton of Zurich Fachstelle Kultur and Pro Helvetia - Swiss Cultural Foundation, Migros Kulturprozent, Interpreten Foundation, Anne Marie Schindler Foundation, NATIONALES PERFORMANCE NETZ Coproduction
Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media