Fight Night

11/04/2013 — "Alleen al in de kleine, besloten ruimte van de theaterzaal is er zo veel verdeeldheid dat niemand elkaar nog schijnt te vertrouwen. Het oordelen en veroordelen hoort erbij. En of dat nu leuk dan wel noodzakelijk of onvermijdelijk is, daar kan alleen het stembakje uitsluitsel over bieden".

Gisteren ging voor een uitverkochte Domzaal in Vooruit ‘Fight Night’ in première. Een co-productie, of coalitie, zoals u wilt, van het Gentse gezelschap Ontroerend Goed en het Australische The Border Project. Over ongegrond en snel keuzes maken en over hoe dat voor leemtes zorgt in onze democratische staatsvorm.

Als spreekstalmeester Angelo de vijf kandidaten van een niet nader genoemde politieke campagne aankondigt, verzekert hij meteen dat het publiek meer dan ooit inbreng zal krijgen. ‘We hebben meer van u nodig dan enkel uw oren en ogen’. Via een stembakje kan elke toeschouwer kiezen wie van de kandidaten de volgende ronde haalt en wie er genadeloos het podium moet verlaten.

De cijfers en procenten vliegen in het rond. Dankzij de constante evaluaties die minderheden terug stemmen opleveren en de voormalige meerderheid in een mum van tijd doen kelderen zijn er ontelbare mogelijke manieren waarop ‘Fight Night’ kan aflopen.

Bij elke druk op de knop wordt een weg ingeslagen en een alternatieve route de rug toegekeerd . Het moet een huzarenstukje geweest zijn om dat te regisseren.

Dankzij het stembakje krijgt ook het publiek, traditioneel deanonieme zwarte massa, een gezicht, een geslacht, een inkomen en zelfs een religieuze stempel. Maar wat ‘Fight Night’ vooral interessant maakt, zijn de vlagen van politieke reflectie die komen bovendrijven terwijl onze vingers boven de knoppen hangen.

De stem die aan het volk wordt gegeven, is al sinds de oudheid controversieel. En ook Churchill was niet echt een voorstander. Kan je vermijden dat een deel van het volk niet verder kijkt dan het zorgvuldig uitgekiemde imago van de politicus in kwestie? Waarschijnlijk niet. Maar mensen het recht ontzeggen hun stem uit te brengen is evenmin een oplossing. 

Nieuwsblad MAGALI DEGRANDE

contact ART HAPPENS